N2ХY / N2ХY-fl / N2ХY-LS

Tətbiq sahəsi

Dielektrik itgilərinin çox az olduğu bu kabellər, yaşayış və sənaye bölgələrində, xaricdə, torpaq altında və kabel kanallarında ani yük dəyişmələrinin olduğu enerji şəbəkələrində istifadə olunur.

 

KONSTRUKSİYA
1- Cərəyan keçirən damar - Mis
2- İzolyasiya - XLPE
3- Dolğu - PVC
4- ÖRTÜK - PVC

 

TEXNİKİ PARAMETRLƏRİ
1-  Nominal işçi gərginliyi   0.6/1.0 kV
2- Damarların sayı - 1,2, 3, 4, 5
3- Maksimum işçi temperaturu  + 90˚C
4- Maksimum qısa qapanma temperaturu +250˚C/5san
5- Minimum əyilmə radiusu 15xD (Tək damarlı kabel üçün) (D-kabelin xarici diametri)
12xD (Çox damarlı kabel üçün)

 

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Kabelin təxmini diametri, mmKabelin təxmini çəkisi, kq/km20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti
Om/km (maks.)
N2ХY / N2ХY-fl / N2ХY-LS 1,0 kV

1 x 10

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

8

9

10.5

11.5

13

15

17

19

21

23

26

142

205

303

394

516

721

992

1196

1509

1850

2394

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Kabelin təxmini diametri, mmKabelin təxmini çəkisi, kq/km20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti
Om/km (maks.)
N2ХY / N2ХY-fl / N2ХY-LS 1,0 kV

3 x 2.5

3 x 4

3 x 6

3 x 10

3 x 16

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 70

3 x 95

3 x 120

3 x 150

3 x 185

3 x 240

4 x 2,5

4 x 4,0

4 x 6,0

4 x 10

4 x 16

4x25

4x35

4x50

4x70

4x95

4x120

4x150

4x185

4x240

5x2,5

5x4,0

5x6,0

5 х 10

5 х 16

5 х 25

5 х 35

12

13

14

16

18

22

24

27

31

35

39

43

48

54

12

13

15

17.5

19

23

26

29

34

38

43

47

53

60

12.5

14

16

19

24

26

28

180

240

310

490

712

1032

1340

1745

2448

3362

4060

5167

6355

8195

224

290

380

610

885

1520

1715

2255

3190

4360

5290

6635

8250

10635

265

355

465

740

1050

1580

2052

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Kabelin təxmini diametri, mmKabelin təxmini çəkisi, kq/km20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti
Om/km (maks.)
N2ХY / N2ХY-fl / N2ХY-LS 1,0 kV

3 x 16/10

3 x 25/16

3 x 35/16

3 x 50/25

3 x 70/25

3 x 95/50

3 x 120/70

3 x 150/70

3 x 185/95

3 x 240/95

19

23

25

29

33

37

42

45

51

57

850

1250

1550

2100

2950

3950

5050

5950

7500

9700

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

STP Kabel zavodunda digər ölçülərdə də alçaq gərginlikli güc kabelləri istehsal edilir.