NYY-LS FE 180 / NYCY-LS FE 180

Tətbiq sahəsi

Bu markalı kabellər, yanğın təhlükəsi zamanı (yanğın siqnalizasiya dövrələrini, yanğın söndürən nasosların enerji təchizatını, təxliyyə və ehtiyat çıxışların işıqlandırılmasını, təxliyyə liftlərini, hava ventilyasiyasını, partlayış təhlükəsi olan yerləri, xəstəxanaların əməliyyat otaqlarını elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün) enerjinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur.

KONSTRUKSİYA

 1. Cərəyan keçirən damar
 2. Slyudalentdən hazırlanmış termiki maneə
 3. PVC zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik olan izolyasiya
 4. Zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik olan dolğu
 5. Mis məftillə hörgülü və yaxud mis məftillərdən ibarət olan ekran (NYCY-LS FE 180 üçün)
 6. PVC zəif tüstü emissiyasına və qaz ayrılmasına malik olan örtük

Açıq alova qarşı dayanıqlıq müddətinə görə kabelin konstruksiyası dəyişilə bilər.


Damarın hazırlanması

En kəsik sahəsinə görə, cərəyan keçirən damarları təşkil edən məftillər

En kəsik sahəsi, (mm2)
Dairəvi / Fasonlu

Tək məftilli cərəyan keçirən damar1,5 ÷ 10 / -
Çox məftilli cərəyan keçirən damar16 ÷ 240 / 25 ÷ 185

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)

NYY-LS FE 180

3 x 16

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 70

3 x 95

3 x 120

3 x 150

3 x 185

3 x 240

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

4 x 120

4 x 150

4 x 185

4 x 240

5 x 16

5 x 25

5 x 35

3 x 25+1 x 16

3 x 35+1 x 16

3 x 50+1 x 25

3 x 70+1 x 35

3 x 95+1 x 50

3 x 120+1 x 70

3 x 150+1 x 70

3 x 185+1 x 95

3 x 240+1 x 120

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

1,15

0,727

0,524

0,727/1,15

0,524/1,15

0,379/0,727

0,268/0,524

0,193/0,379

0,153/0,268

0,124/0,268

0,0991/0,193

0,0754/0,153

STP Kabel zavodunda digər ölçülərdə də alçaq gərginlikli güc kabelləri istehsal edilir.


TEXNIKI PARAMETRLƏR

 • Açıq alova qarşı dayanıqlılıq müddəti: 90 ÷ 180 dəqiqə qədər
 • Alovun maksimal temperaturu: 1000°C
 • Nominal işçi gərginliyi - 0,66/1,0 kV
 • Damarların sayı: 1,2, 3, 4, 5
 • Kabelin istismar temperaturu: -30°C +50°C
 • Havanın nisbi rütubəti: 98%
 • İstismar müddəti: 30 il