NYY / NYY-fl / NYY-LS

Tətbiq sahəsi

Nominal işçi gərginliyi 0,66; 1,0; 3,0; kV olan bu kabellər, rütubətli və quru istehsalat obyektlərində, xüsusi kabel estakadalarında, yaşayış binalarının bloklarında, açıq hava şəraitində, dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur. Tranşeylərdə (torpaq altında) istifadəsi məsləhət görülmür.

konstruksiya

KONSTRUKSİYA

  1. Cərəyan keçirən damar – Mis
  2.  Izolyasiya - PVC
  3. Dolğu – PVC
  4.  Örtük - PVC

Cərəyan keçirən damarların hazırlanması

En kəsik sahəsinə görə, cərəyan keçirən damarları təşkil edən məftillər

En kəsik sahəsi, mm2
Dairəvi / Fasonlu

Tək məftilli cərəyan keçirən damar1,5 ÷ 10 / -
Çox məftilli cərəyan keçirən damar16 ÷ 240 / 25 ÷ 185

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Kabelin təxmini diametri, mmKabelin təxmini çəkisi, kq/km20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti
Om/km (maks.)
NYY / NYY-fl / NYY-LS 1,0 kV

1 x 10

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

1 x 400

8.5

95

11

12

13.5

15

17.5

19.5

21

23

26.5

29

35

158

212

309

404

542

738

1010

1245

1528

1907

2464

3050

4100

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

0.0991

0.0754

0.0601

0.0470

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Kabelin təxmini diametri, (mm)Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti
Om/km (maks.)
NYY / NYY-fl / NYY-LS 1,0 kV

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 4,0

2 x 6,0

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 35

2 x 50

3 x 1,5

3 x 2,5

3 x 4,0

3 x 6,0

3 x 10

3 x 16

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 70

3 x 95

3 x 120

3 x 150

3 x 185

3 x 240

4 x 1,5

4 x 2,5

4 x 4,0

4 x 6,0

4 x 10

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

4 x 120

4 x 150

4 x 185

4 x 240

5 x 1,5

5 x 2,5

5 x 4,0

5 x 6,0

5 x 10

5 x 16

5 x 25

5 x 35

9.5

10.5

12

13

16

18

22

24

27

10

11

13

14

17

20

23

25

29

33

38

41

45

50

56

11

12

14

15

18

21

25

28

32

36

42

45

51

56

63

12

13

15

16

20

24

28

31

148

183

256

317

448

646

926

1197

1616

167

211

299

378

543

794

1155

1508

2067

2812

3767

4545

5786

7074

8992

195

248

357

456

662

977

1431

1881

2600

3542

4753

5705

7348,5

8967,0

11409,6

225,0

288,9

419,0

540,4

787,9

1170,5

1721,9

2281,7

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

12,1

7,28

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

12,10

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

12,10

7,27

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Kabelin təxmini diametri, (mm)Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti
Om/km (maks.)
NYY / NYY-fl / NYY-LS 1,0 kV

3 x 4+1 x 2,5

3 x 6+1 x 4,0

3 x 10+1 x 6,0

3 x 16+1 x 10

3 x 25+1 x 16

3 x 35+1 x 16

3 x 50+1 x 25

3 x 70+1 x 35

3 x 95+1 x 50

3 x 120+1 x 70

3 x 150+1 x 70

3 x 185+1 x 95

3 x 240+1 x 120

13

14

17

20

23

26

29

34

39

42

47

52

58

320

388

408

869

1274

1631

2256

3091

4143

5058

6129

7787

9876

4,61/7,41

3,08/4,61

1,83/3,08

1,15/1,83

0,727/1,15

0,514/1,15

0,387/0,727

0,268/0,524

0,193/0,387

0,153/0,268

0,124/0,268

0,0991/0,193

0,0754/0,153


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Nominal işçi gərginliyi - 0,6/1,0 kV
  • Damarların sayı - 1,2, 3, 4, 5
  • Kabelin damarının buraxılabilən qızma istismar temperaturu: +70°C
  • Maksimum qısa qapanma temperaturu; +160˚C
  • Havanın nisbi rütubəti: 98%
  • Minimum bükülmə radiusu 15D (kabelin xarici diametri)