NYCY

Tətbiq sahəsi

Bu markalı kabellər kənar elektromaqnit dalğaların müdaxiləsini əngəlləməklə, elektrik enerjisinin paylanmasını və ötürülməsini təmin edən stasionar quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuşdur.

NYCY / NYCY-fl / NYCY–LS

N2XCY / N2XCY-fl / N2XCY–LS

NAYCY / NAYCY-fl / NAYCY-LS

NA2XCY / NA2XCY-fl / NA2XCY-LS

KONSTRUKSİYA

  1. Cərəyan keçirən mis və yaxud alüminium, tək və yaxud çox məftilli, dairəvi və yaxud fasonlu cərəyan keçirən damar
  2. PVC və yaxud XLPE izolyasiya
  3. PVC qurşaq izolyasiyası
  4. Mis məftillə hörgülü və yaxud mis məftillər ibarət olan ekran
  5. PVC örtük (örtük altı PET lent)

Cərəyan keçirən damarların hazırlanması

En kəsik sahəsinə görə, cərəyan keçirən damarları təşkil edən məftillər

En kəsik sahəsi, mm2
Dairəvi / Fasonlu

Tək məftilli cərəyan keçirən damar1,5 ÷ 10 / -
Çox məftilli cərəyan keçirən damar16 ÷ 240 / 25 ÷ 185

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Kabelin təxmini diametri, (mm)Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)
NYCY 1,0 kV

2x4/4

2x6/6

2x10/10

2x16/16

3 x 4/4

3 x 6/6

3 x 10/10

3 x 16/16

3 x 25/16

3 x 35/16

3 x 50/25

3 x 70/35

3 x 95/50

3 x 120/70

3 x 150/70

3 x 185/95

3 x 240/120

4x4/4

4 x 6/6

4 x 10/10

4 x 16/16

4 x 25/16

4 x 35/16

4 x 50/25

4 x 70/35

4 x 95/50

4 x 120/70

4 x 150/70

4 x 185/95

4 x 240/120

5 x 4/4

5x6/6

5 x 10/10

15,5

16,5

19,0

21,0

17,0

18,5

20

22

25,5

27,5

31,0

35,0

39,5

43,5

47,5

52,0

59,5

17,5

19

21,0

23,5

29

31,0

35

40

45

50

55

62

69,0

19,0

20,5

22,5

350

440

610

820

407

510

700

980

1500

1930

2145

2890

3880

4840

5750

7290

9380

470

600

840

1190

1740

2190

2637

3571

4887

5951

7296

9133

11965

545

590

975

4.61

3,08

1,83

1.15

4.61

3,08

1,83

1.15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

4.61

3,08

1,83

1.15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

4.61

3.08

1.83

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)Cərəyan keçirən damarın 20 dərəcə C tempe-raturda maksimal elektrik müqaviməti Om-km (çox olmamalı)
NYCY

7x1.5/2.5

8x1.5/2.5

10x1.5/2.5

12x1.5/2.5

14x1.5/2.5

16x1.5/2.5

19x1.5/4

21x1.5/6

24x1.5/6

30x1.5/6

40x1.5/10

52x1.5/10

61x1.5/10

350

400

410

470

520

620

660

790

850

1020

1280

1600

2000

12.1

7x2.5/2.5

8x2.5/2.5

10x2.5/4

12x2.5/4

14x2.5/6

16x2.5/6

19x2.5/6

21x2.5/6

24x2.5/10

30x2.5/10

40x2.5/10

52x2.5/10

61x2.5/10

450

510

600

660

750

800

940

1100

1150

1600

1660

2000

2280

7.41

7x4/4

10x4/6

12x4/6

600

900

1060

4.61
7x6/67903.08

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Nominal işçi gərginliyi - 0,6/1,0 kV
  • Sınaq gərginliyi 3.5 kV
  • Kabelin damarının buraxılabilən qızma istismar temperaturu: +70°C
  • Havanın nisbi rütubəti: 98%