ППГнг-HF

Tətbiq sahəsi

Bu markalı halogensiz kabellər, yanğın təhlükəsi zamanı (yanğın siqnalizasiya dövrələrini, yanğın söndürən nasosların enerji təchizatını, təxliyyə və ehtiyat çıxışların işıqlandırılmasını, təxliyyə liftlərini, hava ventilyasiyasını, partlayış təhlükəsi olan yerləri, xəstəxanaların əməliyyat otaqlarını elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün) enerjinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur.

ППГнг-HF / ПвПГнг-HF / ПБбПнг-HF / ПвБбПнг-HF / ПКбПнг-HF / ПвКбПнг-HF / АППГнг-HF / АПвПГнг-HF

Bu markalı halogensiz kabellər, yanğın təhlükəsi zamanı (yanğın siqnalizasiya dövrələrini, yanğın söndürən nasosların enerji təchizatını, təxliyyə və ehtiyat çıxışların işıqlandırılmasını, təxliyyə liftlərini, hava ventilyasiyasını, partlayış təhlükəsi olan yerləri, xəstəxanaların əməliyyat otaqlarını elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün) enerjinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur. Əhalinin çoxluq təşkil etdiyi yerləri və yaşayış binalarını, həmçinin mikroprosesli texnika və kompyuterləşdirilmiş obyektlərə enerji paylanışını və ötürülməsini təmin edir.


KONSTRUKSİYA

  1. Cərəyan keçirən damar: Mis və yaxud alüminium.
  2. İzolyasiya: Halogensiz polimer kompoundu və yaxud XLPE.
  3. Daxili örtük: Halogensiz polimer kompound.
  4. Zireh: Markalanmada sonu БбПнг-HF markası ilə bitən kabellərin mühafizə qatı iki sinklənmiş polad lent, sonu КбПнг-HF markası ilə bitən kabellərin mühafizə qatı isə dairə formalı sinklənmiş polad məftillərdir.
  5. Xarici örtük: Halogensiz polimer kompound.

Kabelin texniki göstəriciləri

Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm2Cərəyan keçirən damarların sayı və en kəsik sahəsi ədəd x mm2

1,5 ÷ 240

1; 2; 3; 4 x 1,5÷240


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

  • Nominal işçi gərginliyi: 0,6; 1,0; 3,0 kV.
  • Damarların sayı: 1; 2; 3; 4; 5.
  • İstismar temperaturu: -30°C +50°C
  • Havanın nisbi rütubəti: 98%
  • İstismar müddəti: 25 il