NAYY-LS

Ümumi məlumat

Nominal işçi gərginliyi 0,66; 1,0; 3,0; kV olan bu kabellər, rütubətli və quru istehsalat obyektlərində, xüsusi kabel estakadalarında, yaşayış binalarının bloklarında, açıq hava şəraitində, dəniz səviyyəsindən 4300 m hündürlükdə olan çay və göllərdə elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur. Tranşeylərdə (torpaq altında) istifadəsi məsləhət görülmür.

KONSTRUKSİYA

 

  1. Dairəvi və yaxud fasonlu, tək və ya çox məftilli - burulmuş cərəyan keçirən mis və yaxud alüminium damar
  2. PVC və yaxud XLPE izolyasiya
  3. PVC örtük

Cərəyan keçirən damarların hazırlanması

En kəsik sahəsinə görə, cərəyan keçirən damarları təşkil edən məftillər

En kəsik sahəsi, mm2
Dairəvi / Fasonlu

Tək məftilli cərəyan keçirən damar1,5 ÷ 10 / -
Çox məftilli cərəyan keçirən damar16 ÷ 240 / 25 ÷ 185

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Kabelin təxmini diametri, (mm)Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti  (maksimum)

NAYY / NAYY-fl / NAYY-LS 1,0 kV

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

1 x 400

10

11

12

14

16

18

19

21

24

26

30

33

119

162

199

263

336

447

533

662

807

1013

1250

1650

1.91

1.20

0.87

0.64

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin MarkasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, mm 2Kabelin təxmini diametri, mmKabelin təxmini çəkisi, kq/km20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti
 2x1617.84501.91
 2x2522.26841.20
 2x3524.66841.20
 2x5028.611350.87
 3x16204851.91
 3x25236811.20
 3x35258700.87
 3x502911480.64
 3x703315120.443
 3x1204123240.253
 3x1504529610.206
NAYY / NAYY-fl / NAYY-LS 1,0 kV3x1855035520.164
 3x2405644390.125
 4x16185691.91
 4x25218261.20
 4x352510290.87
 4x502813650.64
 4x703218280.443
 4x1204228120.253
 4x1504535420.206
 4x1855142550.164
 4x2406353220.125
 5x16206621.91
 5x25249631.20
 5x352812060.87

Kabelin texniki göstəriciləri


TEXNİKİ PARAMETRLƏR

 

  • Nominal işçi gərginliyi - 0,6/1,0 kV
  • Damarların sayı - 1,2, 3, 4, 5
  • Kabelin damarının buraxılabilən qızma istismar temperaturu: +70°C
  • Maksimum qısa qapanma temperaturu; +160˚C
  • Havanın nisbi rütubəti: 98%
  • Minimum bükülmə radiusu 15D (kabelin xarici diametri)