NAYY / NAYY-fl / NAYY-LS

Tətbiq sahəsi

Nominal işçi gərginliyi 0,6/1,0; kV olan bu kabellər, rütubətli və quru istehsalat obyektlərində, kabel estakadalarında, yaşayış binalarının bloklarında, açıq hava şəraitində, mexaniki təsirlərin olmayacağı yerlərdə, elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün istifadə olunur.

KONSTRUKSİYA

 

 

 1. Cərəyan keçirən damar  - Alümuinium
 2. İzolyasiya - PVC 
 3. Dolğu - PVC
 4. ÖRTÜK - PVC

Cərəyan keçirən damarların hazırlanması

En kəsik sahəsinə görə, cərəyan keçirən damarları təşkil edən məftillər

En kəsik sahəsi, mm2
Dairəvi / Fasonlu

Tək məftilli cərəyan keçirən damar1,5 ÷ 10 / -
Çox məftilli cərəyan keçirən damar16 ÷ 240 / 25 ÷ 185

Kabelin texniki göstəriciləri

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Kabelin təxmini diametri, (mm)Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti
Om/km (maks.)

NAYY / NAYY-fl / NAYY-LS 1,0 kV

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

1 x 400

10

11

12

14

16

18

19

21

24

26

30

33

119

162

199

263

336

447

533

662

807

1013

1250

1650

1.91

1.20

0.87

0.64

0.443

0.320

0.253

0.206

0.164

0.125

0.100

0.0778

Kabelin texniki göstəriciləri

 

Kabelin markasıCərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2)Kabelin təxmini diametri, (mm)Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km)20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti
Om/km (maks.)
 2x4.013,02107,41
 2x6.014,02505,11
 2x1016,03323,08
 2x1618,44501,91
 2x2521,26841,2
 2x3523,58430,868
 2x5026,511350,641
 3x2.511,816812,1
 3x4.013,62307,41
 3x6.014,72745,11
 3x1016,83673,08
 3 x 1619,64851,91
 3 x 2522,66811,20
 3 x 3525,08700,868
 3 x 5028,511480,641
 3 x 7033,015120,443
 3 x 9537,519760,32
 3 x 12040,823240,253
 3 x 15045,529610,206
 3 x 18550,435520,164
 3 x 24056,244390,125
 4 x 2,512,616712,1
 4 x 4,014,82367,41
 4 x 6,016,02865,11
 4 x 1018,23963,08
 4 x 1621,45691,91
 4 x 2524,88261,20

 NAYY / NAYY-fl / NAYY-LS 1,0 kV

4 x 3527,410290,868
 4 x 5031,613650,641
 4 x 7036,318280,443
 4 x 9541,623580,32
 4 x 12045,228120,253
 4 x 15050,535420,206
 4 x18556,042550,164
 4 x 24062,453220,125
 5 x 2,513,619212,1
 5 x 4,016,02717,41
 5 x 6,017,43325,11
 5 х 1020,04753,08
 5 х 1623,46621,91
 5 х 2527,39631,20
 5 х 3530,312060,868
 5 x 503516700,641

 

Kabelin texniki göstəriciləri

TEXNİKİ PARAMETRLƏR

 

 • Nominal işçi gərginliyi - 0,6/1,0 kV
 • Damarların sayı - 1,2, 3, 4, 5
 • Maksimum işçi temperaturu  + 70˚C
 • Maksimum qısa qapanma temperaturu +160˚C/5san
 • Minimum əyilmə radiusu 12xD (Çox damarlı kabel üçün) D-kabelin xarici diametri
  15xD (Tək damarlı kabel üçün)