ОКГ-Т

Tətbiq sahəsi

Bina və borudaxili quraşdırma üçün “tək örtüklü dielektrik konstruksiyalı” U-D(ZN)2Y / U-D(BN)2Y (OKГ-T) markalı optik lifli kabel

KABELİN KONSTRUKSİYASI

Mərkəzi modul - içərisində sərbəst halda yerləşdirilmiş optik liflərdən və hidrofob geldən təşkil olunub. Mərkəzi modulun üzərinə gücləndirici şüşə iplər və yüksək sıxlıqlı PE (yanğın təhlükəli yerlərdə LSZH) örtük çəkilir.

  1. Optik lif
  2. Hidrofob gel
  3. PBT modul
  4. Aramid (ZN) və ya şüşə (BN) iplər
  5. Xarici mühafizə örtüyü

LİFLƏRİN RƏNGLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI (IEC 60304)

1-12123456789101112
Lifqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı

Sifarişçinin tələbinə əsasən liflərin və modulların rəng identifikasiyaları fərqlənə bilər.

Optik liflərin sayı2-12
Modulların sayı (max)1
İşçi temperatur-40°C.....+60ºC
Quraşdırma temperaturu-10°C.....+50ºC
Anbarda saxlanma və daşınma temperaturu-50ºC......+50ºC
Minimal əyilmə radiusu20xD
Dartılma qüvvəsi (IEC 60794-1-2)0.5 ÷ 1.5 kN
Əzilmə qüvvəsi (IEC 60794-1-2)0.5 kN/100 mm (az olmayaraq)

Dərhal yardım üçün müraciət edin