ОКЛм

Tətbiq sahəsi

Kabel kanallarında quraşdırma üçün “ikili örtüyə, laminə edilmiş büzməli polad lent zirehə malik” A-DF(ZN)(SR)2Y/A-DF(BN)(SR)2Y (ОКЛм) markalı optik lifli kabel

KABELİN KONSTRUKSİYASI

Modullar - içərisində sərbəst yerləşdirilmiş optik liflərdən və hidrofob geldən təşkil olunub. Modullar mərkəzi güc elementi ətrafında SZ şəkilli burulur. Burulmuş modulların arasındakı boşluqlar gellə doldurulub, PETF lent ilə bükülür. Bundan sonra damarın üzərinə aramid və ya şüşə iplərlə yanaşı laminə edilmiş büzməli polad lent və yüksək sıxlıqlı polietilen (yanğın təhlükəli yerlərdə LSZH) örtük çəkilir. Sifarişçinin tələbinə əsasən büzməli polad lent zirehin altına nəm əleyhinə ip və ya lent vurula bilər.

  1. Mərkəzi güc elementi
  2. Hidrofob gel
  3. Optik lif
  4. PBT modul
  5. Aramid(ZN) və ya şüşə (BN) iplər
  6. Büzməli polad zireh
  7. Xarici mühafizə örtüyü

LİF VƏ MODUL RƏNGLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI (IEC 60304)

1-12123456789101112
Lifqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı
Modulqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı

Sifarişçinin tələbinə əsasən liflərin və modulların rəng identifikasiyaları (həmçinin, modulların rənglərə görə yığım ardıcıllığı) fərqlənə bilər.

Optik liflərin sayı2-2426-4850-7274-9698-144
Modulların sayı (max)666812
Modulda optik liflərin sayı (max)48121212
İşçi temperatur-40°C.....+60ºC
Quraşdırma temperaturu-10°C.....+50ºC
Anbarda saxlanma və daşınma temperaturu-50ºC......+50ºC
Minimal əyilmə radiusu20xD
Dartılma qüvvəsi (IEC 60794-1-2)1 ÷ 3.5 kN
Əzilmə qüvvəsi (IEC 60794-1-2)2.0 kN/100 mm (az olmayaraq)