ОКЛ Gelsiz

Tətbiq sahəsi

Kabel kanallarında quraşdırılma üçün “ikili örtüyə və laminə edilmiş büzməli polad lent zirehə malik quru konstruksiyalı” A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y/ A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y (ОКЛ)

KABELİN KONSTRUKSİYASI

Modullar - içərisində sərbəst yerləşdirilmiş optik liflərdən və hidrofob geldən təşkil olunub. Dielektrik əsaslı mərkəzi güc elementinin üzərinə nəm əleyhinə iplər çəkilir və modullar bunun ətrafında SZ şəkilli burulur. Burulmuş modullar nəm əleyhinə lent ilə bükülür və nəm əleyhinə lentlə örtülüb daxili örtük çəkilir. Bundan sonra damarın üzərinə laminə edilmişbüzməli polad lent zireh və yüksək sıxlıqli PE xarici örtük çəkilir. Sifarişçini tələbinə əsasən büzməli polad lent zirehin altına nəm əleyhinə ip və ya lent vurula bilər.

  1. Optik lif
  2. Hidrofob gel
  3. PBT modul
  4. Mərkəzi güc elementi
  5. Nəm əleyhinə ip
  6. Nəm əleyhinə lent
  7. Aramid(ZN) və ya şüşə (BN) iplər8 Daxili örtük
  8. Büzməli polad zireh
  9. Xarici mühafizə örtüyü

LİF VƏ MODUL RƏNGLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI (IEC 60304)

1-12123456789101112
Lifqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı
Modulqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı

Sifarişçinin tələbinə əsasən liflərin və modulların rəng identifikasiyaları (həmçinin, modulların rənglərə görə yığım ardıcıllığı) fərqlənə bilər.

Optik liflərin sayı2-2426-4850-7274-9698-144
Modulların sayı (max)66686
Modulda optik liflərin sayı (max)48121212
İşçi temperatur-40°C.....+60ºC
Quraşdırma temperaturu-10°C.....+50ºC
Anbarda saxlanma və daşınma temperaturu-50ºC......+50ºC
Minimal əyilmə radiusu20xD
Dartılma qüvvəsi (IEC 60794-1-2)1 ÷ 3.5 kN
Əzilmə qüvvəsi (IEC 60794-1-2)3.0 kN/100 mm (az olmayaraq)