ОКБб

Tətbiq sahəsi

Kabel kanallarında quraşdırma üçün ”ikili örtüyə və iki sinklənmiş polad lent zirehə malik” A-DF(ZN)2Y(SG)2Y / A-DF(BN)2Y(SG)2Y (ОКБб) markalı optik lifli kabel

KABELİN KONSTRUKSİYASI

Modullar - içərisində sərbəst yerləşdirilmiş optik liflərdən və hidrofob geldən təşkil olunub. Modullar mərkəzi güc elementi ətrafında SZ şəkilli burulur. Burulmuş modulların arasındakı boşluqlar nəm əleyhinə gellə doldurulub, PETF lent ilə bükülür. PETF lentin üzərinə gücləndirici iplər və PE örtük çəkilib. Daxili örtük çəkilmiş kabelin üzərinə nəm əleyhinə lent, iki qat sinklənmiş polad lent və yenidən nəm əleyhinə lent çəkilir. Sonda damarın üzərinə yüksək sıxlıqlı PE örtük çəkilir.

 1. Mərkəzi güc elementi
 2. Optik lif
 3. PBT modul
 4. Hidrofob gel
 5. Modullararası doldurucu gel
 6. PETF lent
 7. (ZN) aramid və ya (BN) şüşə iplər
 8. Daxili örtük
 9. Nəm əleyhinə lent
 10. Polad lent
 11. Xarici mühafizə örtüyü

LİF VƏ MODUL RƏNGLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI (IEC 60304)

1-12123456789101112
Lifqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı
Modulqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı

Sifarişçinin tələbinə əsasən liflərin və modulların rəng identifikasiyaları (həmçinin, modulların rənglərə görə yığım ardıcıllığı) fərqlənə bilər.

Optik liflərin sayı2-2426-4850-7274-9698-144
Modulların sayı (max)666812
Modulda optik liflərin sayı (max)48121212
İşçi temperatur-40°C.....+60ºC
Quraşdırma temperaturu-10°C.....+50ºC
Anbarda saxlanma və daşınma temperaturu-50ºC......+50ºC
Minimal əyilmə radiusu20xD
Dartılma qüvvəsi (IEC 60794-1-2)1 ÷ 3.5 kN
Əzilmə qüvvəsi (IEC 60794-1-2)4.0 kN/100 mm (az olmayaraq)