ОКК-ОККС

Tətbiq sahəsi

Elektrik və rabitə dayaqlarından asma üçün “ikili örtüyə, aramid və ya şüşə iplərə malik dielektrik konstruksiyalı” A-DF2Y(ZN) / A-DF2Y(BN)2Y (ОКК/ОККС) markalı optik lifli kabellər

KABELİN KONSTRUKSİYASI

Modullar - içərisində sərbəst yerləşdirilmiş optik liflərdən və hidrofob geldən təşkil olunub. Modullar mərkəzi güc elementi ətrafında SZ şəkilli burulur. Burulmuş modulların arasındakı boşluqlar nəm əleyhinə gellə doldurulub, PETF lent ilə bükülür. Daxili örtük kimi kabelin üzərinə PE örtük çəkilir. Daxili örtük çəkilmiş kabelin üzərinə gücləndirici aramid və ya şüşə iplər çəkildikdən sonra yüksək sıxlıqlı polietilen materialından xarici mühafizə örtüyü çəkilir.

  1. Mərkəzi güc elementi
  2. Modul
  3. Optik lif
  4. Hidrofob gel (modul içi)
  5. Kordel doldurucu
  6. Hidrofob gel (modul arası)
  7. PETF lent
  8. Daxili örtük
  9. Aramid(ZN) və ya şüşə (BN) iplər
  10. Xarici mühafizə örtüyü

LİF VƏ MODUL RƏNGLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI (IEC 60304)

1-12123456789101112
Lifqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı
Modulqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı

Sifarişçinin tələbinə əsasən liflərin və modulların rəng identifikasiyaları (həmçinin, modulların rənglərə görə yığım ardıcıllığı) fərqlənə bilər.

Optik liflərin sayı2-2426-4850-7274-9698-144
Modulların sayı (max)666812
Modulda optik liflərin sayı (max)48121212
İşçi temperatur-40°C.....+60ºC
Quraşdırma temperaturu-10°C.....+50ºC
Anbarda saxlanma və daşınma temperaturu-50ºC......+50ºC
Minimal əyilmə radiusu20xD
Dartılma qüvvəsi (IEC 60794-1-2)3.0 ÷ 10 kN
Əzilmə qüvvəsi (IEC 60794-1-2)3.0 kN/100 mm (az olmayaraq)