ОКТ-Т

Tətbiq sahəsi

Elektrik dayaqlarından asma üçün “tək örtüklü asqı trosa (fiqur 8) malik mərkəzi modullu“ A-DT2Y (OKT-T) markalı optik lifli kabellər

KABELİN KONSTRUKSİYASI

Daşıyıcı element damara əsasən paraleldir. Daşıyıcı element polad trosdan və ya die- lektrik əsaslı güc elementindən (şüşə tərkibli plastik çubuq) təşkil oluna bilər. Kabelin damarı mərkəzi moduldan ibarətdir. Modul - içərisində sərbəst halda yerləşdirilmiş optik liflərdən və hidrofob geldən təşkil olunub. Damara (modula) və ona əsasən paralel yerləşdirilmiş daşıyıcı elementə eyni anda yüksək sıxlıqlı PE örtük çəkilir.

  1. Polad tros (T) / polad məftil (Ts)
  2. Şüşə çubuq (Td)
  3. PBT modul
  4. Optik lif
  5. Hidrofob gel
  6. Xarici mühafizə örtüyü

LİF RƏNGLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI (IEC 60304)

1-12123456789101112
Lifqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı

Sifarişçinin tələbinə əsasən liflərin və modulların rəng identifikasiyaları fərqlənə bilər.

Optik liflərin sayı2-12
Modulların sayı (max)1
Modulda optik liflərin sayı (max)12
İşçi temperatur-40°C.....+60ºC
Quraşdırma temperaturu-10°C.....+50ºC
Anbarda saxlanma və daşınma temperaturu-50ºC......+50ºC
Minimal əyilmə radiusu20xD
Dartılma qüvvəsi (IEC 60794-1-2)3.5 ÷ 7 kN
Əzilmə qüvvəsi (IEC 60794-1-2)1.5 kN/100 mm (az olmayaraq)