ОКТ

Tətbiq sahəsi

Elektrik dayaqlarından asma üçün “tək örtüklü asqı trosa malik" A-DFT2Y (OKT) markalı optik lifli kabellər

KABELİN KONSTRUKSİYASI

Daşıyıcı element burulmuş damara əsasən paralel yerləşir. Daşıyıcı element polad trosdan və ya dielektrik əsaslı güc elementindən (şüşə tərkibli plastik çubuq) təşkil oluna bilər. Modullar - içərisində sərbəst yerləşdirilmiş optik liflərdən və hidrofob geldən təşkil olunub. Modullar mərkəzi güc elementi ətrafında SZ şəkilli burulur. Burulmuş modulların arasındakı boşluqlar nəm əleyhinə gellə doldurulub, PETF lent ilə bükülür. Bundan sonra damarın üzərinə aralıq PE örtük çəkilir. Örtük çəkilmiş kabelin üzərinə laminə edilmiş büzməli polad zireh çəkilməklə yanaşı ona paralel yerləşdirilmiş daşıyıcı elementə eyni anda yüksək sıxlıqlı PE örtük çəkilir.

  1. Polad tros (T) / polad məftil (Ts)
  2. Şüşə çubuq (Td)
  3. Büzməli polad zireh
  4. Mərkəzi güc elementi
  5. PBT modul
  6. Optik lif
  7. Hidrofob gel
  8. PETF lent
  9. Daxili örtük
  10. Xarici mühafizə örtüyü

LİF VƏ MODUL RƏNGLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI (IEC 60304)

1-12123456789101112
Lifqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı
Modulqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı

Sifarişçinin tələbinə əsasən liflərin və modulların rəng identifikasiyaları (həmçinin, modulların rənglərə görə yığım ardıcıllığı) fərqlənə bilər.

Optik liflərin sayı2-3032-5052-7274-9698-144
Modulların sayı (max)466812
Modulda optik liflərin sayı (max)68121212
İşçi temperatur-40°C.....+60ºC
Quraşdırma temperaturu-10°C.....+50ºC
Anbarda saxlanma və daşınma temperaturu-50ºC......+50ºC
Minimal əyilmə radiusu20xD
Dartılma qüvvəsi (IEC 60794-1-2)3.5 ÷ 30 kN
Əzilmə qüvvəsi (IEC 60794-1-2)2.0 kN/100 mm (az olmayaraq)