ОКЛмТ

Tətbiq sahəsi

Elektrik dayaqlarından asma üçün “təkli örtüyə, laminə edilmiş büzməli polad lent zirehə, asqı trosa (fiqur-8) malik” A-DF(ZN)(SR)T2Y / A-DF(BN)(SR)T2Y (ОКЛмТ) markalı optik lifli kabellər

Kabelin konstruksiyası

Daşıyıcı element burulmuş damara əsasən paralel yerləşir. Daşıyıcı element polad trosdan və ya dielektrik əsaslı güc elementindən (şüşə tərkibli plastik çubuq) təşkil oluna bilər. Modullar - içərisində sərbəst yerləşdirilmiş optik liflərdən və geldən təşkil olunub. Modullar mərkəzi güc elementi ətrafında SZ burulur. Burulmuş modulların arasındakı boşluqlar nəm əleyhinə gellə doldurulub, PETF lent ilə bükülür. Bundan sonra damarın üzərinə aramid və ya şüşə iplər, laminə edilmiş büzməli polad lent zireh çəkilməklə yanaşı ona paralel yerləşdirilmiş daşıyıcı elementə eyni anda yüksək sıxlıqlı PE xarici örtük çəkilir.

  1. Polad tros (T)/ polad məftil (Ts)
  2. Şüşə çubuq (Td)
  3. Büzməli polad lent zireh
  4. Mərkəzi güc elementi
  5. PBT modul
  6. Optik lif
  7. Hidrofob gel
  8. Xarici örtük
  9. Aramid (ZN) və ya şüşə (BN) iplər

LİF VƏ MODUL RƏNGLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI (IEC 60304)

1-12123456789101112
Lifqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı
Modulqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı

Sifarişçinin tələbinə əsasən liflərin və modulların rəng identifikasiyaları (həmçinin, modulların rənglərə görə yığım ardıcıllığı) fərqlənə bilər.

Optik liflərin sayı2-2426-4850-7274-9698-144
Modulların sayı min | (max)666812
Modulda optik liflərin sayı min | (max)48121212
İşçi temperatur-60°C.....+70ºC
Quraşdırma temperaturu-10°C.....+50ºC
Anbarda saxlanma və daşınma temperaturu-60ºC......+70ºC
Minimal əyilmə radiusu20xD
Dartılma qüvvəsi (IEC 60794-1-2)3.5 ÷ 30.0 kN
Əzilmə qüvvəsi (IEC 60794-1-2)3.0 kN/100 mm (az olmayaraq)