ОКЛм-Т

Tətbiq sahəsi

Kabel kanallarında quraşdırma üçün “təkli örtüyə, laminə edilmiş büzməli polad lent zirehə malik mərkəzi modullu” A-D(ZN)(SR)2Y / A-D(BN)(SR)2Y (ОКЛм - Т) markalı optik lifli kabellər

Kabelin konstruksiyası

Mərkəzi modul - içərisində sərbəst halda yerləşdirilmiş optik liflərdən və geldən təşkil olunub. Mərkəzi modulun üzərinə aramid və ya şüşə iplər, laminə edilmiş büzməli polad lent zireh və xarici örtük (yanğın təhlükəli yerlərdə LSZH) örtük çəkilir.

  1. Optik lif
  2. Hidrofob gel
  3. PBT modul
  4. Aramid (ZN) və ya şüşə (BN) iplər
  5. Büzməli polad lent zireh
  6. Xarici mühafızə örtüyü

LİFLƏRİN RƏNGLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI (IEC 60304)

1-12123456789101112
Lifqırmızıyaşılgöysarıbozqəhvəyibənövşəyimaviqaranarıncıçəhrayı

Sifarişçinin tələbinə əsasən liflərin rəng identifikasiyaları fərqlənə bilər.

Optik liflərin sayı2-12
Modulların sayı (max)1
İşçi temperatur-40°C.....+60ºC
Quraşdırma temperaturu-10°C.....+50ºC
Anbarda saxlanma və daşınma temperaturu-50ºC......+50ºC
Minimal əyilmə radiusu20xD
Dartılma qüvvəsi (IEC 60794-1-2)1 ÷ 3.5 kN
Əzilmə qüvvəsi (IEC 60794-1-2)2.0 kN/100 mm (az olmayaraq)

Dərhal yardım üçün müraciət edin