PE100 Boruları

Tətbiq sahəsi

PE 100 polietilen boruları plastik boru istehsalında yeni mərhələnin başlanğıcı hesab olunur. Bu borular yüksək təzyiqə davamlılığı ile seçilən ən müasir polietilen (PE) borular hesab olunur.

PE 100 polietilen boruları plastik boru istehsalında yeni mərhələnin başlanğıcı hesab olunur. Bu borular yüksək təzyiqə davamlılığı ile seçilən ən müasir polietilen (PE) borular hesab olunur. Bu borular digər markalı (PE 63, PE 80) borular ilə müqayisədə daha az divar qalınlığına və daha üstün mexaniki xassələrə malikdirlər. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının Polimer məmulatlar zavodu təzyiqə davamlı PE100 borularını diametri 16-1200 mm və 6,3-25 atmosfer gücündə istehsalını edə bilir.


РЕ 100 boruları aşağıdakı sahələrdə tədbiq olunur:

 1. Yeraltı, yerüstü içməli və texniki məqsədlər üçün su şəbəkələri;
 2. Dəniz sularının axıdılması sistemləri;
 3. Su drenaj sistemi;
 4. Tarla suvarma sistemləri;
 5. Neft yataqları;
 6. Kimya və neft-kimya sənayesi;
 7. Bina və sənaye obyektlərinin tikintisi;
 8. Mədən sənayesi;
 9. Magistral və lokal təbii qaz xətlərinin çəkilişi.

 


STP-də istehsal olunan PE100 boruların üstünlükləri:

 • Davamlılıq. Minimal 50 il zəmanəti ilə РЕ 100 boruları 100 il istifadə edilə bilər;
 • Yüksək zərbələrə davamlılıq, çatlamağa qarşı dayanıqlıq;
 • Kimyəvi təsirə qarşı dözümlülüyü yüksəkdir;
 • Günəş şüalarına qarşı davamlıdır;
 • Həm buxta (rulon), həm də standart ölçülərdə istehsal oluna bilər;
 • Daxili səthi hamardır, bu da su axını zamanı ərp yığılmasını minimuma endirir;
 • Zəlzələ və digər təbii hadisələrin aktiv olduğu sahələrdə istifadəyə yararlıdır;
 • Şaxtaya qarşı davamlıdır;
 • Yüksək təzyiqə davamlılığı (PN4÷PN20) boruların sifarişdən asılı olaraq geniş təzyiq diapazonu üçün istehsal olunmasına imkan yaradır.

 


Normal təzyiqlə istehsal etdiyimiz boru ölçülərinin həddi

 1. DN - borunun nominal diametri, (mm)
 2. s - Borunun divar qalınlığı, (mm)
 3. SDR - Standart Ölçülər Nisbəti
 4. M - Vahid metrinin çəkisi (kq/m)

S/S

Diametri, (mm)

Divar qalınlığı, (mm)

SDR

Təzyiqə davamlılığı, (atm.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

16

16

20

20

20

25

25

25

25

32

32

32

32

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

63

63

63

63

63

75

75

75

75

90

90

90

90

110

110

110

110

125

125

125

125

140

140

140

140

140

160

160

160

160

160

180

180

180

180

180

200

200

200

200

200

225

225

225

225

225

250

250

250

250

250

280

280

280

280

280

315

315

315

315

315

355

355

355

355

400

400

400

400

400

400

450

450

450

450

450

500

500

500

500

500

560

560

560

560

560

630

630

630

630

630

710

710

710

710

710

800

800

900

900

1000

1000

1200

1200

1,8

2,2

1,8

1,9

2,3

1,8

1,9

2,3

2,8

2.0

2,4

3.0

3,6

1,9

2,4

3,0

3,7

4,5

2,4

3,0

3,7

4,6

5,6

3,0

3,8

4,7

5,8

7,1

2,9

4,5

5,6

6,8

3,5

5,4

6,7

8,2

4,2

6,6

8,1

10,0

4,8

7,4

9,2

11,4

5,4

6,7

8,3

10,3

12,7

6,2

7,7

9,5

11,8

14,6

6,9

8,6

10,7

13,3

16,4

7,7

9,6

11,9

14,7

18,2

8,6

10,8

13,4

16,6

20,5

9,6

11,9

14,8

18,4

22,7

10,7

13,4

16,6

20,6

25,4

12,1

15,0

18,7

23,2

28,6

13,6

16,9

21,1

26,1

32,2

15,3

19,1

23,7

29,4

36,3

17,2

21,5

26,7

33,1

40,9

19,1

23,9

29,7

36,6

45,4

21,4

26,7

33,2

41,2

50,8

24,1

30,0

37,4

46,2

57,2

27,2

33,9

42,1

52,2

64,5

30,6

47,4

34,4

53,3

38,2

59,3

45,9

70,5

9,0

7,4

13,6

11,0

9,0

17,0

13,6

11,0

9,0

17,6

13,6

11,0

9,0

21,0

17,0

13,6

11,0

9,0

21,0

17,0

13,6

11,0

9,0

21,0

17,0

13,6

11,0

9,0

9,0

17,0

13,6

11,0

26,0

17,0

13,6

11,0

26,0

17,0

13,6

11,0

26,0

17,0

13,6

11,0

26,0

17,0

13,6

11,0

26,0

17,0

13,6

11,0

26,0

17,0

13,6

11,0

26,0

17,0

13,6

11,0

26,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21,0

17,0

13,6

11,0

26,0

21

17,0

13,6

11

26

17

26

17

26

17

26

17

20,0

25,0

12,5

16,0

20,0

10,0

10,0

16,0

20,0

9,5

12,5

16,0

20,0

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

8,0

10,0

12,5

16,0

20,0

20,0

10,0

12,5

16,0

6,3

10,0

12,5

16,0

6,3

10,0

12,5

16,0

6,3

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

8,0

10,0

12,5

16,0

6,3

10,0

6.3

10

6,3

10,0

6,3

10,0