Təkqat Koruge Borular

Tətbiq sahəsi

PMZ-də istehsal olunan təkqatlı koruge boruların əsas üstün cəhətləri aşağıdakılardır:

 • Çürüməyə və korroziyaya məruz qalmırlar
 • Kimyəvi maddələrin təsirinə qarşı davamlıdırlar
 • Xarici qüvvələrin təsirinə və zərbəyə qarşı davamlıdırlar
 • Su keçirmirlər və nəmişliyə qarşı davamlıdırlar
 • Elektrik cərəyanını keçirmirlər, buna görə də kabellərin zədələnməsi zamanı cərəyanın təsirinə məruzqalma riski aradan qalxır.
 • Kabelləri mexaniki zədələnmələrdən qoruyur
 • İstismar müddəti zamanı öz keyfiyyətini və xassələrini saxlayır
 • Elastiki olduqlarından əlavə istiqamətləndirici fitinqlərə ehtiyac yaranmır
 • Montaj zamanı xüsusi vərdişlərə və əlavə avadanlıqlara ehtiyac yaranmır
 • Kiçik çəkiyə malik olduqlarından daşınması, yüklənməsi və saxlanılması asandır
 • Ekoloji cəhətdən təmiz və təhlükəsiz materialdır

#Diametri DiametriPolietilenin markasıBorunun 1m-nin çəkisiTeyinatı

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dn 16

Dn 20

Dn 25

Dn 32

Dn 40

Dn 50

Dn 63

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

0,030

0,045

0,055

0,075

0,100

0,143

0,190

Telekomunikasiya

Telekomunikasiya

Telekomunikasiya

Telekomunikasiya

Telekomunikasiya

Telekomunikasiya

Telekomunikasiya