PPH Kanalizasiya Fitinqləri

Tətbiq sahəsi

Daxili kanalizasiya şəbəkələrinə boruları birləşdirmək üçün PPH ”Homogen polipropilen” hazırlanmış fitinqlərdən istifadə olunur. Bu fitinqlər yüksək fiziki və mexaniki xassələrə malik olduqlarından aqressiv mühitə qarşı davamlıdır, belə ki, bu xassələr bu fitinqlərin həm daxili həmdə xarici səthinə aid edilə bilər. PVC fitinqlərindən fərli olaraq zərbəyə qarşı dözümlüdürlər.

Daxili kanalizasiya şəbəkələrinə boruları birləşdirmək üçün PPH ”Homogen polipropilen” hazırlanmış fitinqlərdən istifadə olunur. Bu fitinqlər yüksək fiziki və mexaniki xassələrə malik olduqlarından aqressiv mühitə qarşı davamlıdır, belə ki, bu xassələr bu fitinqlərin həm daxili həmdə xarici səthinə aid edilə bilər. PVC fitinqlərindən fərli olaraq zərbəyə qarşı dözümlüdürlər.

STP-nin Polimer Məmulatlar zavodu binaların, o cümlədən yaşayış evləri, kottec, ofis, xəstəxana, laboratoriya, sənaye müəssisələrinin tikintisində, habelə kənd təsərrüfatında tətbiq edilə bilən PPH-dən hazırlanan fitinqləri təklif edir.

Materialın bioloji neytrallığını nəzərə alaraq bu fitinqlər qida istehsalı sənayesində də istifadə oluna bilər. Kanalizasiya boruları və onların genağız hissələri ağ və ya boz rəngli yüksək keyfiyyətli propilendən hazırlanır. İstehsal prosesi ISO 9001:2000-nin tələblərinə uyğun həyata keçirilir.


STP-nin PPH fitinqlərinin üstünlükləri:

 • Polipropilendən hazırlanmış kanalizasiya fitinqləri analoji çuqun fitinqlərdən 15-20 dəfə daha yüngüldür.
 • Onlar yuyucu maddələrin təsirinə davamlıdır və həmçinin, boyamağa heç bir ehtiyac yoxdur.
 • Genağızın mövcudluğu onların bir-biri ilə asanlıqla birləşməsini təmin edir.
 • Zəmanət müddəti 50 ildən artıqdır.

Texniki göstəricilər:

 • +95°C temperaturlu isti su axınına dözümlülük (bəzi hallarda +100°C-yə qədər).
 • Kimyəvi maddələrə, tərkibində müxtəlif növ korroziya materialları və qarışıqları olan çirklənmiş sənaye və kənd təsərrüfatı sularına dözümlülük.
 • Hidravlik sürtünmə müqavimətliliyi
 • Kipləşdirici rezin həlqənin köməyi ilə asanlıqla germetik birləşə bilməsi
 • Borular və fitinqlərin çəkisinin az olması daşınma və quraşdırma işlərini asanlaşdırır.
 • Su axını zamanı metal və PVC borulardan fərqli olaraq, polipropilen borular və onların fitinqləri səs və vibrasiyanı boğur.
 • Aşağı istilik keçiriciliyinə görə boruların xarici səthində rütubətin kondensləşməsi baş vermir.

Xamut

Diametri (mm)Ölçüsü (mm)Çəkisi (kq)

50

75

110

78x78

95x110

140x150

0.0288

0.0509

0.1088

Dirsək 45°

 

Diametri (mm)Ölçüsü (mm)Çəkisi (kq)

50

75

110

135

175

123

0,0624

0,1196

0,2395

Dirsək 90°

Diametri (mm)Ölçüsü (mm)Çəkisi (kq)

50

75

110

110

145

120

0,1007

0,186

0,407

MUFTA

Diametri (mm)Ölçüsü (mm)Çəkisi (kq)

50

75

110

93

115

120

0,0515

0,082

0,151

Ekssentrik keçid

Diametri (mm)Ölçüsü (mm)Çəkisi (kq)

75-50

110-50

110-75

137

165

167

0,0825

0,1515

0,1645

Üçlük 45°

Diametri (mm)Ölçüsü (mm)Çəkisi (kq)

50

75

110

110-50

135x180

240x180

265X180

265x160

0,113

0,215

0,500

0,305

Üçlük 90°

Diametri (mm)Ölçüsü (mm)Çəkisi (kq)

50

75

110

110-50

110x162

145x217

205x285

180x285

0,1007

0,186

0,407

0,300

Çarpaz dördlük 45°

Diametri (mm)Ölçüsü (mm)Çəkisi (kq)

50

75

110

120x200

240x228

325x380

0,140

0,485

0,627