PPRC Fitinqlər

Tətbiq sahəsi

STP-nin Polimer Məmulatlar zavodunda istehsal olunan geniş çeşidli fitinqlər ekoloji cəhətdən təmiz poliolefinlər sırasına daxil olan PPR-dən hazırlanır. Müasir dövrdə bu materialdan hazırlanmış boru və fitinqlər geniş tətbiq sahələrinə malikdir.

STP-nin Polimer Məmulatlar zavodunda istehsal olunan geniş çeşidli fitinqlər ekoloji cəhətdən təmiz poliolefinlər sırasına daxil olan PPR-dən hazırlanır. Müasir dövrdə bu materialdan hazırlanmış boru və fitinqlər geniş tətbiq sahələrinə malikdir. Belə ki, bu fitinqlər çox yüngül və möhkəmdirlər, 25 atm. və daha yuxarı işçi təzyiqlərə davam gətirmək qabiliyyətinə malikdir, təkrar emala yararlıdırlar. Bu fitinqlərdən montaj işlərinin yerinə yetirilməsində - birləşmələrdə, ayrılmalarda, döngələrdə və s. istifadə etmək mümkündür.

Zavodda müxtəlif növ maye və qaz xətlərinin istiqamətini dəyişmək üçün istifadə olunan geniş çeşiddə PPR fitinqlər istehsal edilir. Çeşidlərimizin ölçüləri dəqiqdir və PPR boruları əlaqələndirmək üçün əla vasitədir.

Zavodda isti və su, qaz xətlərinin istiqamətini dəyişmək üçün istifadə olunan, montaj işlərini rahat, tez, başlıca olaraq keyfiyyətlə yerinə yetirməkdə yardımçı olan geniş çeşiddə PPR üçlük, dirsək, mufta, xomut, qapayıcı və.s fitinqlər istehsal edilir.

Məhsulların keyfiyyətinə tam zəmanət verilir və sənaye standartlarına uyğun yoxlanıldıqdan sonra satışa çıxarılır.

Montaj işləri zamanı lazım olan fitinqlərin seçilməsi, komplektləşdirilməsi və daha mürəkkəb şəbəkələrin qurulması zamanı bizim mütəxəssislərimiz tərəfindən zəruri təkliflər və məsləhətlərverilə bilər.


Üstünlükləri:

  1. PPR fitinqlər gigiyenikdir;
  2. yüksək temperatur və təzyiqə davamlıdır;
  3. çəkisi metaldan yeddi dəfə azdır;
  4. istismar müddəti çoxdur;
  5. daxili səthi hamar olduğu üçün maye sürtünməsini azaldır;
  6. gözəl dizaynı və rəngləri vardır.

Üçlük

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25x20x25

25

32x20x32

32x25x32

32

40

40x25x40

40x32x40

63x25x63

42x52

45x57

47x62

56x62

57x68

57x74

66x82

66x90

66x90

105x124

0.016

0,027

0,034

0,039

0,045

0,051

0,082

0,077

0,078

0,206

Xomut

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25

32

27x32

30x30

40x45

0,004

0,005

0,008

TIXAC

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25

32

25

25

30

0,007

0,012

0,019

Mufta keçid

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

25-20

32-20

32-25

40-20

40-25

40-32

50-25

50-32

50-40

63-25

63-32

63-40

32

34

38

45

49

52

56

56

60

95

95

63

0,009

0,019

0,021

0,0355

0,036

0,0415

0,0535

0,0672

0,0728

0,114

0,1216

0,1176

Mufta

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25

32

40

34

38

42

48

0,085

0,017

0,02

0,05

Dirsək 90º

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25

32

40

63

40

50

60

75

103

0,014

0,028

0,043

0,07

0,227

Dirsək 45º

Diametri (mm)

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

20

25

32

40

40

50

60

75

0,012

0,022

0,035

0,054

KÖRPÜ

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

Ø25x3/40,0458

ÇARPAZ DÖRDLÜK

Ölçüsü (mm)

Çəkisi (kq)

Ø 320,0611

İÇ YİVLİ DİRSƏK

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

ÇÖL YİVLİ DİRSƏK

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

MUFTA İÇ YİVLİ

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

MUFTA ÇÖL YİVLİ

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

YIĞILMA MUFTA ÇÖL YİVLİ

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

ÇÖL YİVLİ ÜÇLÜK

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

YIĞILMA MUFTA İÇ YİVLİ

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1

İÇ YİVLİ ÜÇLÜK

Ölçüsü (mm)

Ø20x1/2

Ø25x3/4

Ø32x1