İkiqat Koruge Borular

Tətbiq sahəsi

İkiqat koruge borular 1–15 m dərinlikdə və -40ºС - +90ºС temperatur intervalında fiziki, kimyəvi və texniki təsirlərə davamlıdır. Eyni zamanda, koruge borular mühəndis qurğuların fəaliyyət ömrünü uzadır, onların təmiri minimal vaxt itkisi ilə nəticələnir.

Polimer məhsullar zavodu yeni növ ikiqatlı polietilen borular istehsal edir. Ağır səth və yüngül çəki onları əvəzolunmaz edir. Bu borular enerji və telekommunikasiya xətlərinin təhlükəsizliyini təmin edir.

İkiqat koruge borular 1–15 m dərinlikdə və -40ºС - +90ºС temperatur intervalında fiziki, kimyəvi və texniki təsirlərə davamlıdır. Eyni zamanda, koruge borular mühəndis qurğuların fəaliyyət ömrünü uzadır, onların təmiri minimal vaxt itkisi ilə nəticələnir. Tətbiq sahəsindən asılı olaraq, STP-da üç rəng koruge borular istehsal olunur: qırmızı - elektrik verilişi xətləri üçün, mavi - telekommunikasiya xətləri üçün, qara - qalan məqsədləri üçün. Hamar daxili səth sürtünməni minumuma endirir.


STP-nin Polimer məmulatlar zavodunda istehsal olunan ikiqatlı koruge boruların müsbət cəhətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar:

  • Quraşdırılmasının və hamar daxili səthin hesabına kabel çəkilişinin asan olması;
  • Uzunmüddətli istismar müddəti və iqtisadi cəhətdən səmərəli olması;
  • Drenaj sistemlərinin quraşdırılmasında əvəzsizliyi.

MaterialÜst qatHDPE
Iç qatHDPE
Tətbiq sahəsi
  1. Alçaq və yüksək gərginlikli naqillərin mexaniki təsirlərdən müdafiəsi
  2. Naqilin torpaqda çəkilməsi zamanı ətraf aləmin aqressiv təsirlərindən qoruma
  3. Hər hansı gizlətmə üsulları (betonun bir hissəsi kimi) ilə quraşdırılmada
  4. Təzyiqsiz çirkab, qrunt və yağış sularının axıdılmasında
Istismar temperaturu- 400C-dən +900C-yə qəd/ər
Rəngi
  • Xarici divar: qırmızı (elektrik), göy (telekommunikasiya), qara (digər)
  • Daxili divar: ağ, sarı
Istehlakçının razılıgı ile boruların divarlarının rengleri deyişile biler

Xammal-polietilenin markası

¼DiametriBorunun üst qatıBorunun iç qatıTeyinatı

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dn 75

Dn 90

Dn 110

Dn 125

Dn 160

Dn 200

Dn 250

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

HDPE

Telekomunikasiya

Telekom-drenaj

Telekom-drenaj

Telekom-drenaj

Telekom-drenaj

Telekom-drenaj

Kanalizasiya-drenaj