www.stp.az
  • TEXNİKİ QAZLAR


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/stp68757/public_html/app/views/pages/texniki_qaz.php on line 97

Ümumi
məlumat

Arqon - qaynaq üçün qoruyucu mühitin yaradılmasında, metallar və onların ərintilərinin, alüminium, alüminium və maqnezium ərintiləri, aşkarlanmış paslanmayan xrom-nikel super ərintiləri və müxtəlif polad siniflərin qaynağında, kəsilməsində və əriməsində, habelə metalların saflaşdırmasında istifadə olunur.

SUMQAYIT TEXNOLOGİYALAR PARKI

ARQON PARTLAYICI
YA ZƏHƏRLİ
QAZ DEYİL

Arqon partlayıcı və ya zəhərli qaz deyil, lakin yaşayan orqanizmlər üçün təhlükəlidir. Yaşayan orqanizmlər qapalı şəraitdə arqonun təsirinə məruz qaldıqda boğulma, şüursuzluq və ölüm təhlükəsi yaranır. İlk yardım tədbirləri kimi şüur itkisi baş veribsə süni tənəffüz vermək lazımdır, şüur itkisi olmadıqda isə çölə çıxmaq kifayətdir.

Tətbiq edilən əsas sahələr

  • Elektrik lampalarda

  • Şüşə daxilinin doldurulmasında

  • Mühəndis lazer sistemlə- rində materialların təmiz spektral analizi üçün xüsusi xassələrli metalların əridilməsi

  • Yüksək aşkarlanmış poladdan elektrik hissələrində qövsün qorunması üçün konstruksiya

  • Elektrik qaynaq alüminium hissələrində.

Təklif al